CHỌN LỰA GIẢI PHÁP CONTENT MARKETING TỔNG THỂ

PHÙ HỢP VỚI THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP

CHẠY ĐÀ

6.000.000Đ/th

Tổng chi phí khi mua lẻ: 7.000.000

 • Content Blog Website: 10 bài
 • Fanpage Content: 8 bài

Đăng ký

Chi tiết

BAY CAO

15.000.000Đ/th

Tổng chi phí khi mua lẻ: 17.800.000

 • Content Blog Website: 8 bài
 • Branded Content: 4 bài
 • Fanpage Content: 12 bài
 • Facebook Ads: ngân sách 5.000.000/tháng
 • Banner Infographic: 4 banner
 • Video Infographic: 1 video

Đăng ký

Chi tiết

CẤT CÁNH

10.000.000Đ/th

Tổng chi phí khi mua lẻ: 11.800.000

 • Content Blog Website: 8 bài
 • Branded Content: 4 bài
 • Fanpage Content: 12 bài
 • Banner Infographic: 4 banner
 • Video Infographic: 1 video

Đăng ký

Chi tiết

Chẳng ai muốn bị khách hàng phớt lờ! ERA có cách giúp bạn

Đăng ký nhận tài liệu
Đăng ký nhận tài liệu
Để lại email của bạn để nhận ebook "Template đỉnh chuẩn quy trình", bao gồm nhiều biểu mẫu để lên kế hoạch và quản lý chiến dịch content marketing.
error: Content is protected !!