CHỌN LỰA GIẢI PHÁP CONTENT MARKETING TỔNG THỂ

PHÙ HỢP VỚI THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP

CHẠY ĐÀ

6.000.000Đ/th

Tổng chi phí khi mua lẻ: 7.000.000

 • Content Blog Website: 10 bài
 • Fanpage Content: 8 bài

Đăng ký

Chi tiết

BAY CAO

15.000.000Đ/th

Tổng chi phí khi mua lẻ: 17.800.000

 • Content Blog Website: 8 bài
 • Branded Content: 4 bài
 • Fanpage Content: 12 bài
 • Facebook Ads: ngân sách 5.000.000/tháng
 • Banner Infographic: 4 banner
 • Video Infographic: 1 video

Đăng ký

Chi tiết

CẤT CÁNH

10.000.000Đ/th

Tổng chi phí khi mua lẻ: 11.800.000

 • Content Blog Website: 8 bài
 • Branded Content: 4 bài
 • Fanpage Content: 12 bài
 • Banner Infographic: 4 banner
 • Video Infographic: 1 video

Đăng ký

Chi tiết

Chẳng ai muốn bị khách hàng phớt lờ! ERA có cách giúp bạn