Tuyển dụng

Tuyển dụng Quý III-2020: Content Intern

Jul 23, 2020 - Tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: Quý III-2020 Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh Số lượng: 02 1. Yêu cầu Tinh thần Quan điểm sống lạc quan, tích cực Tôn…

[Close] Tuyển dụng Quý II-2020: Content Editor

Apr 13, 2020 - Tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: Quý II-2020 Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh Số lượng: 01 1. Yêu cầu Chuyên môn: Có khả năng xử lý nội dung đa…

[Close] Tuyển dụng Quý I-2020: Content Planner Fulltime

Jan 15, 2020 - Tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: Quý I-2020 Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh 1. Yêu cầu Thái độ:  Tích cực Nhanh nhẹn, nắm bắt yêu cầu nhanh Chủ động…

[Close] Tuyển dụng Quý I-2020: Content Editor

Jan 15, 2020 - Tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: Quý I-2020 Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh 1. Yêu cầu Chuyên môn: Có khả năng xử lý nội dung đa dạng văn phong…

[Close] Tuyển dụng Quý I-2020: Content Creator Fulltime

Jan 15, 2020 - Tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: Quý I-2020 Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh 1. Yêu cầu Thái độ: Tích cực Nhanh nhẹn, nắm bắt yêu cầu nhanh Chủ động…

[Close] Tuyển dụng Quý I-2020: Account Executive Fulltime

Jan 15, 2020 - Tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: Quý I-2020 Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh 1. Yêu cầu:  Giao tiếp tiếng Anh Chủ động, tròn trách nhiệm, cầu tiến Ưu tiên…

error: Content is protected !!