Để lại lời nhắn cho chúng tôi

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ ngay với bạn

CHỌN LỰA GIẢI PHÁP MARKETING BẰNG HÌNH ẢNH

PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP

LEAFLET

3.000.000Đ/sp

 • Số lượng: 2 trang/ 1 sản phẩm
 • Giá bao gồm nội dung, dàn trang và thiết kế thành phẩm
 • Demo 2 options, khách chọn hàng chọn 1
 • Hỗ trợ feedback 2 lần

Đăng ký

Chi tiết

BROCHURE

24.000.000Đ/sp

 • Số lượng: 24 trang/ 1 sản phẩm
 • Viết và biên tập nội dung hoàn thiện theo đúng yêu cầu, mục đích sản phẩm
 • Thiết kế sáng tạo bộ ấn phẩm truyền thông đúng Art Direction
 • Giá bao gồm nội dung và thiết kế thành phẩm
 • Demo 2 options, khách hàng chọn 1
 • Hỗ trợ feedback 2 lần

Đăng ký

Chi tiết

INFOGRAPHIC

3.000.000Đ/h

 • Số lượng: 1 hình
 • Viết mới và biên tập nội dung để thực hiện visualize thành infographic
 • Giá bao gồm nội dung và thiết kế thành phẩm
 • Demo 2 options, khách hàng chọn 1
 • Hỗ trợ feedback 2 lần

Đăng ký

Chi tiết

Đăng ký nhận tài liệu
Đăng ký nhận tài liệu
Để lại email của bạn để nhận ebook "Template đỉnh chuẩn quy trình", bao gồm nhiều biểu mẫu để lên kế hoạch và quản lý chiến dịch content marketing.