Grab Kitchen là tập hợp nhà hàng và món ăn yêu thích được Grab Food chọn và hỗ trợ mặt bằng, vừa mới ra mắt tại Thủ Đức ngày 8/9/2019.

ERA định hướng xây dựng nội dung cho Grab Kitchen nhằm tăng nhận diện cho mô hình mới và tăng cường doanh số thông qua truyền thông nội dung cho các chương trình khuyến mãi.

Agency: ERA
Client: GRAB KITCHEN
Category: Fanpage Nurturing
Date: On-going
Account: Thư Hồ
Content Creator: Linh Võ
Content Planner: Linh Trịnh
Designer: Tuấn Trung, Đình Uy, Đình An
Admin: Thảo Nguyễn


Bạn cần tìm đơn vị tư vấn và phát triển các kênh online? Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ ngay

Email: hello@eracontent.marketing
Phone: 0903 968 997
Website: https://eracontent.marketing