Template là dành cho bạn, những ai đang có nhu cầu:

  • Tìm hiểu sâu về quy trình làm việc của ERA, cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn đầu ra của tất cả dịch vụ chúng tôi đang cung cấp
  • Cập nhật quy trình content chuẩn và áp dụng cho team content in-house của mình
  • Hiểu thêm về ERA Content Marketing, quy trình làm việc như thế nào, tiêu chuẩn gì giúp chúng tôi đảm bảo chất lượng đầu ra của toàn bộ dịch vụ
  • Đánh giá chất lượng dịch vụ của các đơn vị content marketing, nhằm tìm ra đơn vị cung cấp content phù hợp
  • Xây dựng team content inhouse vững mạnh và và phát triển team bền vững theo đúng quy trình, như cách ERA đã làm

Có và áp dụng template quy trình content đúng cách giúp doanh nghiệp

  • Tìm ra hướng đi chung cho team content, tất cả cùng follow quy trình, cùng nhau tiến lên, không ai bị bỏ lại phía sau
  • Tạo ra barem tiêu chuẩn giúp xây dựng thói quen cho team, tối ưu tư duy, nâng cao hiệu suất
  • Triển khai các dự án content đúng quy trình
  • Tiết kiệm thời gian, đảm bảo tiến độ công việc
  • Đảm bảo chất lượng đầu ra cho mọi sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn chung của ngành và yêu cầu của khách hàng