Facebook là nền tảng mạng xã hội có lượt truy cập cao nhất trong năm qua

Facebook là nền tảng mạng xã hội có lượt truy cập cao nhất trong năm qua