Empathy map sẽ giúp bạn hiểu sâu, hiểu đúng những gì khách hàng đang mong muốn