Nhiều thương hiệu lớn đã tạo dựng cộng đồng trên mạng xã hội Facebook