Có nên chọn dịch vụ phát triển fanpage trên Facebook?

Có nên chọn dịch vụ phát triển fanpage trên Facebook?