Giữ liên lạc thường xuyên nhưng không spam để khách hàng cảm thấy sự tôn trọng và uy tín của doanh nghiệp

Giữ liên lạc thường xuyên nhưng không spam để khách hàng cảm thấy sự tôn trọng và uy tín của doanh nghiệp